Om een eventuele (latere) korting op het Nederlandse A.O.W.-pensioen te voorkomen, kan er een verzoek om vrijwillige premiebetaling worden ingediend. Dit dient te gebeuren binnen één jaar nadat men in het buitenland is gaan wonen. Vrijwillige premiebetaling voor een A.O.W.-pensioen is overigens alleen mogelijk in combinatie met vrijwillige premiebetaling voor de A.A.W.
Voor nadere inlichtingen hierover kunt u zich wenden tot:

Sociale Verzekeringsbank
Kantoor Verzekering
Bureau Vrijwillige Verzekering AOW/ANW/AWBZ
Postbus 357
1180 AJ Amstelveen
Tel.: +31-(0)20-656 5656
FAX: +31-(0)20-656 5100
Site: www.svb.nl

Het is raadzaam vóóraf inlichtingen in te winnen om moeilijkheden of onaangename verrassingen te voorkomen.
U zou zich onder andere kunnen wenden:

Informatiecentrum voor Zorg, Sociale zekerheid, Wet- en Regelgeving en Welzijn
Postbus 19260
3501 DG Utrecht
Tel: +31-(0)30-2306755
Fax:+31-(0)30-2306741
Email: info@over2zw.nl
Site: www.2zw.nl en www.kennisring.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *