Tot 7 februari 1994 stond een betrekking bij de Italiaanse overheid slechts open voor diegenen die in het bezit zijn van de Italiaanse nationaliteit. Per decreet nr. 174 van 7 februari 1994 (gepubliceerd in de Staatscourant, (“Gazzetta Ufficiale”) d.d. 15 maart 1994 onder nr. 61) is bepaald dat staatsburgers afkomstig uit landen behorende tot de Europese Unie in bepaalde gevallen in aanmerking kunnen komen voor de bekleding van Italiaanse overheidsfuncties zonder in het bezit te hoeven zijn van de Italiaanse nationaliteit. Artikel 3 van het decreet bepaalt dat voornoemde staatsburgers in elk geval moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Volledige burgerrechten genieten in het land van herkomst
  • Voldoen aan ieder ander vereiste zoals gesteld aan Italiaanse staatsburgers behalve aan het vereiste t.a.v. de Italiaanse nationaliteit
  • Voldoende kennis bezitten van de Italiaanse taal